Kalibrace

Provádíme kalibrování přístrojů dle platných norem v akreditované laboratoři.

Přístroje pro měření impedance smyčky a proudových chráničů.
Přístroje pro kontrolu a revizi elektrického nářadí a předmětů (dle ČSN 331610).
Sdružené revizní přístroje.
Multimetry a klešťové multimetry (analogové i digitální)
Přístroje pro měření izolačních stavů a přechodových odporů.
Přístroje pro měření zemních odporů.
Přístroje panelové - rozváděčové - laboratorní - zapisovací - převodníky.
Luxmetry - zkoušečky - lokalizátory vedení - dekády.
Vysokonapěťové zdroje pro zkoušky přiloženým napětím.
Přístroje pro měření délky kabelů a lokalizaci poruch.
Osciloskopy - generátory - čítače - zdroje - RLC měniče.

Všechny nabízené klešťové přístroje vyhovují bezpečnostním požadavkům dle normy ČSN EN 61010-1 a elektromagnetické kompatibilitě (EMC) - ČSN EN 61326-1

 
  LogIn WebDesign | www.WML.cz